Spolek pro kvalitní bydlení v Líšni, z. s.

- STOP ZAHUŠŤOVÁNÍ ZÁSTAVBY
- ZACHOVÁNÍ A DALŠÍ ROZVOJ ZELENĚ
- ZLEPŠOVÁNÍ OBČANSKÉ VYBAVENOSTI

Více zeleně

a volných ploch

Kvalitnější občanská

vybavenost

Rozum, lidskost a morálka
při plánování změn

NOVĚ UPRAVENÝ NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA BRNA

OHRUŽUJE KVALITU BYDLENÍ NÁS VŠECH !!!

 

Vážení občané, chcete z Líšně „Hongkong“?

Místo hřišť, zeleně a stromů jen beton a mrakodrapy?

TOHLE MY NECHCEME!

Přidejte se, podpořte nás svým podpisem.

 

Nově upravený návrh Územního plánu města Brna ohrožuje kvalitu bydlení nás všech! Nejenže nebyly vyslyšeny naše připomínky z června 2020, kdy jsme žádali u 6 lokalit v severní části Líšně zachování zeleně včetně hřišť a travnatých ploch určených k relaxaci a sportu, ale naopak.

Kancelář architekta města Brna jako zhotovitel územního plánu umožňuje novým návrhem územního plánu dramatické zintenzivnění výstavby na úkor zeleně kolem již hustě pokryté panelové zástavby s možnými lokálními dominantami vysokými 25 až 40 metrů s možným dalším navýšením až o 10,5 metrů (navýšení o další až 3 patra). Celkem tedy až neuvěřitelných 17 pater a to v místech, kde doposud rostou stromy, kde si děti hrají na hřištích.

 

Pokud nesouhlasíte s novým návrhem Územního plánu města Brna, podpořte nás podpisem k přiloženým věcně shodným připomínkám. Nejméně 200 podpisů potřebujeme k podání námitky ke změně návrhu územního plánu.

 

Podpisové archy prosím odevzdávejte do poštovní schránky Letochovi, Kotlanova 3a (vedle Bosonožky) pouze do neděle večer (27.6.2021).

 

Děkujeme.

Spolek pro kvalitní bydlení v Líšni, z. s.

 

Zde se můžete podívat na detailní ohrožená místa v Líšni a naše připomínky k ÚP