Spolek pro kvalitní bydlení v Líšni, z. s.

- STOP ZAHUŠŤOVÁNÍ ZÁSTAVBY
- ZACHOVÁNÍ A DALŠÍ ROZVOJ ZELENĚ
- ZLEPŠOVÁNÍ OBČANSKÉ VYBAVENOSTI

O nás

Co bychom chtěli dosáhnout

 

Našim cílem je kvalitní a klidné bydlení v Líšni.

Více zelených ploch, více přírody. Stavíme se proti tomu,

aby i to málo co z přírody kolem nás zbylo, bylo vybetonováno. Chceme zabránit přehušťování našeho okolí další zástavbou.

Naopak chceme více přírodního prostoru pro oddych a relax.

Cíl spolku

 

Ochrana a zachování kvalitního bydlení a moderního životního stylu v Brně-Líšni ve shodě se zájmy občanů.

člen výboru

členka výboru

člen výboru

Mgr. Alena Letochová

Ing. Zbyněk Krahulec

Mgr. Ljubomir Džingozov

Náš tým

Výňatek ze stanov

 

Čl. III. – Účel spolku

III.1       Účelem spolku je:

            a)    ochrana veřejného zdraví a kvality života;

            b)    zachování kvalitního bydlení v souladu s životním prostředím a nároky občanů na adekvátní životní prostor;

            c)    ochrana přírody a krajiny;   

            d)    zásadním způsobem přispět k zachování a revitalizaci zeleně a veřejných ploch v Brně-Líšni, jež jsou využívány obyvateli všech                     generací k aktivnímu odpočinku, a bránit tato veřejná prostranství proti zbytečným zásahům a před nevhodným zabíráním pro                     komerční účely;

            e)    zasazování se o zlepšení čistoty a vzhledu veřejných prostranství;

            f)     zasazování se o zachování, zkvalitňování a rozvoj služeb a obchodů;

            g)    ochrana proti nadměrné bytové výstavbě a jejich negativních dopadů na kvalitu života a bydlení občanů a životního prostředí;

            h)    ochrana proti zvýšené dopravní a hlukové zátěži;

            i)     přispívat ke komunikaci a plodné spolupráci mezi obyvateli Brna-Líšeň a orgány státní správy a samosprávy; snažit se o to, aby                     rozvoj čtvrti a plánované změny probíhaly za účasti obyvatel Brna-Líšeň

            j)     spolupráce s dalšími občanskými iniciativami a spolky s obdobnými cíli.