Spolek pro kvalitní bydlení v Líšni, z. s.

- STOP ZAHUŠŤOVÁNÍ ZÁSTAVBY
- ZACHOVÁNÍ A DALŠÍ ROZVOJ ZELENĚ
- ZLEPŠOVÁNÍ OBČANSKÉ VYBAVENOSTI

Více zeleně

a volných ploch

Kvalitnější občanská

vybavenost

Rozum, lidskost a morálka
při plánování změn

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé městské části Brno – Líšeň,

zájem občanů bydlících v části Líšeň – sever o revitalizaci obchodního centra Kotlanka a o návrh nového územního plánu města Brna vedl k založení Spolku pro kvalitní bydlení v Líšni, z. s. se sídlem Kotlanova 2156/4 v Líšni.

Náš spolek vznikl 13. května 2020, má přidělené IČ: 09136924 a hned se zapojil do přípravy námětů k oběma výše uvedeným tématům. Události spojené se záměrem "Nové Kotlanky", který prezentuje paní místostarostka Ing. arch. Kremitovská občany kolem nás nenechaly lhostejnými a výsledkem je sepsání otevřeného dopisu, který Vám v příloze zasíláme.

Věříme, že se k obsahu dopisu zodpovědně postavíte.

Pěkné dny,
Výbor Spolku pro kvalitní bydlení v Líšni, z. s.

 

Zobrazit obsah dopisu