Spolek pro kvalitní bydlení v Líšni, z. s.

- STOP ZAHUŠŤOVÁNÍ ZÁSTAVBY
- ZACHOVÁNÍ A DALŠÍ ROZVOJ ZELENĚ
- ZLEPŠOVÁNÍ OBČANSKÉ VYBAVENOSTI

Více zeleně

a volných ploch

Kvalitnější občanská

vybavenost

Rozum, lidskost a morálka
při plánování změn

Věcně shodné připomínky k návrhu Územního plánu města Brna

 

Za Spolek pro kvalitní bydlení v Líšni jsme připravili 8 připomínek k návrhu územního plánu, kterými se snažíme o zachování zeleně a zároveň chceme omezit přehušťování zástavby v Líšni.

 

ÚVODNÍ STRANA

Úvodní list k podpisové akci. Podpořte naše úsilí svým podpisem. Podpisový arch již nyní koluje Líšní. Nebuďte lhostejní k budoucí podobě našeho společného domova, vždyť tu žijeme.

 

 

ELPLOVA

Jedná se o travnatou plochu mezi ulicemi Elplova, Podruhova a Poláčkova. Tato plocha je denně využívána seniory z nedalekých pečovatelských domů ke zdravotním procházkám.

 

 

ZIKOVA - ELPLOVA

Jedná se o travnatou plochu u ulice Zikova a  Elplova ve svahovitém terénu využitelnou pro rozšíření veřejně přístupné zeleně, pro relaxaci a pro vybudování dětských hřišť a prostor pro dospělé k rekreačním a sportovním aktivitám.

 

 

MASAROVA

Jedná se o travnatou plochu veřejné zeleně na ulici Masarova využívanou hojně především v letních měsících k relaxaci ve stínu pro celé rodiny.

 

 

HOCHMANOVA - MOLÁKOVA

Jedná se o travnatou plochu městské veřejné zeleně a dětského hřiště ve vnitrobloku mezi ulicemi Hochmanova a Molákova.

 

 

KOTLANOVA - ELPLOVA

Jedná se o travnatou plochu u ulice Kotlanova a  Elplova, nacházejí se zde dvě hřiště denně využívána dětmi i dospělými ke sportovním aktivitám, plocha je využitelná pro rozšíření veřejně přístupné zeleně a pro relaxaci.

 

 

ZIKOVA

Jedná se o travnatou plochu ve vnitrobloku mezi ulicemi Zikova a Elplova. Požadujeme zanechat dnešní reálné využití jako městskou veřejně přístupnou zeleň, která je důležitá pro zdravý a pohodový život mezi vysokopodlažními panelovými domy.

 

 

KOTLANOVA (nástavba)

Jedná se o nákupní, obchodní a volnočasové centrum na ulici Kotlanova, jedno ze dvouv severní části Líšně.

 

 

 

MASAROVA (nástavba)

Jedná se o líšeňské centrum obchodu a služeb na ulici Masarova, jedno ze dvou v severní části Líšně.

 

 

Kompletní znění Věcně shodné připomínky ke stažení zde